Chúng tôi ứng dụng khoa học về tâm lý và giáo dục vào lĩnh vực hỗ trợ phát triển cá nhân, trong đó có đào tạo kỹ năng. Ngoài việc đảm bảo tính khoa học về nội dung, chúng tôi cam kết sử dụng các phương pháp giáo dục chủ động trong hoạt động đào tạo để người học thật sự là “nhân vật trung tâm” trong quá trình lĩnh hội tri thức và kỹ năng cho chính mình.