Trong thời đại số, một video clip ấn tượng khi được đăng tải trên trang web của doanh nghiệp, gửi qua email hay tung lên các mạng xã hội sẽ giúp quảng bá sản phẩm, dịch vụ hay giới thiệu hình ảnh, năng lực của cá nhân và tổ chức một cách hiệu quả với chi phí thấp.